Benelux Paint Horse show patterns

De patterns voor de Benelux Paint Horse show zijn vanaf nu te downloaden.

pdf BeneluxPaintHorsePatterns (3.73 MB)

Succes met het oefenen.

Het BPHC & DPHC bestuur

Inschrijvingen Benelux Paint horse show is open online

Vanaf vandaag kan worden ingeschreven op http://showoffice.dphc.nl/ voor de

Benelux Paint horse show

Bij een aantal van jullie zal het programma bij het invullen van je 'APHA nummer' en 'backnumber + paardnaam' de reeds bekende ruiters en paarden herkennen en automatisch alle gegevens aanvullen. Anderen zullen alle gegevens eenmalig hoeven in te vullen. Vervolgens kan door eenvoudig aanklikken van onderdelen en opties de inschrijving worden gedaan, je krijgt vervolgens een email met de bevestiging, en als je inschrijving gecontroleerd is krijg je een email met de rekening naar het door jou opgegeven emailadres en klaar ben je. Mochten er nog kleine onvolkomenheden bestaan (is natuurlijk altijd mogelijk) dan graag een email sturen naar entryforms@dphc.nl.

Inschrijving met vroegboekkorting tot uiterlijk 11 juni 23:59u.
Inschrijving deadline online: 18 juni 23:59u (daarna is alleen bijschrijven nog mogelijk)

Het BPHC & DPHC bestuur

Circuit Champion Buckle te winnen bij wedstrijden van DPHC

Helaas kon het feest in het kader van het 25 jarig jubileum vorig jaar niet doorgaan. Om dit toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan, is besloten dat in  het showseizoen 2021  mooie Circuit Champion Buckles te winnen zijn in diverse divisies.

   

Per divisie kan er gestreden worden voor een prachtige Buckle, te weten:

 • Novice Amateur regular                               
 • Amateur regular                                              
 • Open regular                                    
 • Amateur SPB                                    
 • Open SPB                                                           
 • Walk Trot regular & SPB                               
 • DPHC Jeugd regular & SPB                          

De BUCKLE is een  onderscheiding die wordt toegekend aan een paard/ruiter combinatie. Een paard dat door meerdere ruiters wordt uitgebracht kan dus meerdere malen in aanmerking komen om de BUCKLE te winnen mits ook deze combinatie aan alle andere voorwaarden voldoet.

De punten dienen op de volgende shows* van de DPHC te worden behaald.

2021 DPHC April Paint Contest (verplaatst naar 15 augustus)

2021 Benelux Paint Horse Show

2021 DPHC Dutch Championship & Futurity Contest

Onder een show wordt één wedstrijd verstaan ongeacht het aantal dagen waarover de show plaatsvindt en ongeacht het aantal judges.

Wat moet je doen om voor de Buckle in aanmerking te komen:

 • Elke ruiter die in aanmerking wil komen om een BUCKLE te winnen moet lid zijn van de DPHC voor aanvang 1e wedstrijd.
 • Elke combinatie  moet aan alle shows in de betreffende Divisie deelgenomen hebben.
 • Om deelname aan zoveel mogelijk classes binnen de Divisie te stimuleren dient de combinatie zich bij elke wedstrijd in te schrijven voor de Allday/Allweekend Fee.
 • Alleen ruiters in combinatie met een geregistreerde American Paint Horse komen in aanmerking voor deze Award.
 • Mochten er dit jaar i.v.m. Corona niet minimaal 2 wedstrijden gereden kunnen worden dan schuift het Circuit Championship, en de kans om de Buckles te winnen, door naar wedstrijdseizoen 2022.
 • Na elke show zal op de website van de DPHC de tussenstand bekend gemaakt worden.

De Circuit Champion Buckles zullen uitgereikt worden op de ALV van 2022. Indien deze wederom niet door kan gaan dan zullen de winnaars van de Buckles op de website bekend worden gemaakt en ontvangen zij hun Buckle per post.

Puntentelling

In de alle divisies wordt de puntentelling gehanteerd zoals deze ook van toepassing is voor het berekenen van de DPHC Allround. De minimale hoeveelheid performance/halter starts is hierbij echter niet van toepassing.

In de DPHC classes zullen de door een combinatie met een Western breed, ander dan APHA, gewonnen punten worden toegekend aan die combinatie. Deze combinatie dingt echter voor geen enkele Award of Allround mee en dientengevolge komen deze punten te vervallen en worden niet toegekend aan een andere combinatie.

Het totaal aantal punten van alle classes  verreden in de desbetreffende divisie worden bij elkaar opgeteld. Hoe meer classes verreden hoe meer punten in het totaal bij goede plaatsingen!

Bij een gelijke eindstand  wordt er gekeken naar de combinatie met de meeste 1e plaatsen, daarna naar de 2e plaatsen en vervolgens naar de meest aantal gestarte classes.

Voor elke situatie waarin het regelement niet voorziet neemt het DPHC bestuur de beslissing.

Het DPHC bestuur / The BPHC & DPHC Board

Benelux Paint horse show uitschrijving

Download hier:

pdf BNLX show announcement final (319 KB)

Het BPHC & DPHC bestuur

Year End High Point Award 2020

Door het gehele stilliggen van de sport en het verenigingsleven is ook het berekenen van de YEHPA’s van afgelopen jaar een beetje op de achtergrond geraakt. Maar inmiddels zijn alle uitslagen verwerkt en de verschillende criteria vanuit het reglement toegepast en kunnen we de YEHPA eindstand 2020 nu publiceren.
De combinaties staan op volgorde van aantal punten binnen de discipline, waarbij de winnaar van de YEHPA binnen deze discipline geel  gearceerd is. Bij een aantal disciplines is geen winnaar aangegeven, omdat daarin niemand aan de voorwaarden van het reglement voldeed. Wederom in het overzicht is een kolom met daarin een cijfer “1” of “9”. Dit geeft aan of een deelnemer  op het moment van de betreffende show lid is van de DPHC of niet. Bij niet leden is er geen totaaltelling gemaakt omdat zij niet in aanmerking komen voor de YEHPA.

pdf YEHPA 2020 (786 KB)

Met vriendelijke groeten,   

Jan de Jong / secretaris DPHC

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post