2021 DPHC April Paint Contest afgelast

Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet bij elkaar kunnen komen.

Helaas hebben wij moeten besluiten om de DPHC April Paint Contest die zou worden gehouden op 11 april in Haaksbergen af te lassen.

We zijn met de voorbereidingen gestart om deze wedstrijd te verplaatsen naar 15 augustus, wederom op de lokatie in Haaksbergen.

Zodra we meer duidelijkheid hebben zullen we iedereen op de hoogte brengen, zet deze datum alvast in je agenda.

Onze volgende wedstrijd is nu DPHC May Paint Contest, op 16 mei in Haaksbergen.

Vooralsnog gaan we door met de voorbereidingen en hopen we jullie dan te mogen begroeten, echter omdat de ontwikkelingen op dit moment moeilijk zijn te voorspellen zullen we over een aantal weken waarschijnlijk meer duidelijkheid kunnen geven.

Blijf allemaal gezond en hopelijk tot snel!

Het bestuur

Definitieve Year End High Point Award 2019

Nadat we de YEHPA lijst hebben gepubliceerd, Hebben we van een aantal leden gehoord, dat er toch nog een paar foutjes ingeslopen waren. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en we bedanken deze mensen hartelijk voor hun opmerkzaamheid en voor het doorgeven. Er waren een paar foutjes ontstaan door een onvolkomenheid in de registratie van de uitslaglijst en door het kopiëren en sorteren tijdens de vervaardiging van de YEHPA lijst. AL deze opmerkingen hebben we nagelopen en waar nodig gereconstrueerd met de wedstrijdpapieren en gecorrigeerd, waarvan hierbij het definitieve resultaat. Opnieuw zijn daarna de voorwaarden uit het reglement toegepast en  daaruit zijn de YEHPA winnaars gegenereerd. De combinaties staan op volgorde van aantal punten binnen de discipline, waarbij de winnaar van de YEHPA binnen deze discipline geel  gearceerd is. Bij een aantal disciplines is geen winnaar aangegeven, omdat daarin niemand aan de voorwaarden van het reglement voldeed. Nieuw in het overzicht is een kolom met daarin een cijfer “1” of “9”. Dit geeft aan of een deelnemer  op het moment van de betreffende show lid is van de DPHC of niet. Bij niet-leden is er geen totaaltelling gemaakt, omdat zij niet in aanmerking komen voor de YEHPA.
Helaas is door de corona pandemie het moment van de uitreiking van de YEHPA’s nog niet aan de orde geweest, maar daar gaan we nu toch een draai aan geven. De op de lijst gearceerde regels geven aan, welke combinaties voor welke rubrieken op zeer korte termijn de betreffende YEHPA oorkonde via de post thuis kunnen verwachten.

pdf 2019 YEHPA DPHC (725 KB)

Met vriendelijke groeten,   

Jan de Jong / secretaris DPHC

 

 

DPHC wedstrijden 2021 – save the dates 2

We kunnen nu ook een show lokatie bekend maken voor de 2021 DPHC May Paint Contest.

save the dates v2 2021

 

2021 DPHC April Paint Contest
Datum: zondag 11 april 2021
Lokatie: Roemer QH (voorheen Kolderhoeve), Olthuisweg 24, 7482 PK, Haaksbergen
Single judged

2021 DPHC May Paint Contest
Datum: zondag 16 mei 2021
Lokatie: Roemer QH (voorheen Kolderhoeve), Olthuisweg 24, 7482 PK, Haaksbergen
Single judged

Benelux Paint Horse Show
Datum: vrijdag 25 juni t/m zondag 27 juni, 2021
Lokatie: Meertenhof, Baexemerweg 40, 6096 AR, Grathem
Triple judged

2021 DPHC Dutch Championship & Futurity Contest
Datum: vrijdag 24 september t/m zondag 26 september, 2021
Lokatie: Meertenhof, Baexemerweg 40, 6096 AR, Grathem
Double judged

“Stay safe and stay healthy”

 

Geld van de ‘lintenbak’ overhandigd aan stichting ‘s Heerenloo, Locatie Manege Paardoes

Op de valreep van het oude jaar hebben wij vol trots het geld van de ‘lintenbak’ overgemaakt naar manege Paardoes.

Het bedrag dat we als vereniging hebben gedoneerd is € 211,20, bij elkaar gespaard door het inleveren van maar liefst 264 linten door onze ruiters.

Een fantastisch resultaat.

We hebben deze reactie ontvangen van team Paardoes.

“Zo mooi om dit bizarre jaar op deze manier af te mogen sluiten.

Wij zijn vooral in deze moeilijke tijd dankbaar met de sponsoring voor onze ruiters met een beperking.

Uiteraard krijgt het bedrag een mooi doel!”

We hopen op deze manier bij te hebben kunnen dragen aan het streven van manege Paardoes om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking naar vermogen actief deel te laten nemen aan het sociale leven in de regio.

Voor het komende jaar gaan we weer op zoek naar een nieuw goed doel. We willen graag dat de opbrengst (80ct per lint) van de inzameling van DPHC linten naar een instelling gaat die zich inzet voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking in combinatie met paarden.

Mocht je als lid van de DPHC een instelling kennen en zou je graag willen dat we die vanuit de vereniging gaan ondersteunen stuur dan een email naar info@dphc.nl.

Het bestuur zal uit de ingezonden voorstellen voor een goed doel dan een keuze maken.

Het bestuur

SSA Painthorses 2021

Hengstenhouders opgelet! Voor komend jaar biedt de Dutch Paint Horse Club  wederom de mogelijkheid om uw hengst onder de aandacht van merriehouders te brengen. Onze PaintPost Special Hengstencatalogus in december met de online- catalogus betekent niet alleen dat de geïnteresseerde merriehouder de informatie over uw hengst daadwerkelijk in handen heeft, het betekent ook dat alle DPHC leden op uw hengst gewezen worden en wie weet wat daar uit voort vloeit.

Om in de catalogus opgenomen te worden dient u uw hengst vóór 5 november in te schrijven voor de Stallion Service Auction van 2021, zodat de veulens geboren in 2022 Futurity gerechtigd zijn.  De aanmelding kan alleen in behandeling genomen worden als alle gegevens compleet worden aangeleverd. De algemene voorwaarden van de SSA kunt u vinden op www.ssa-dphc.nl. Mocht u vragen hebben, kunt u mailen naar ssa@dphc.nl of bellen met Sarah de Weerd, +31 6 23297633.

Dus, beste hengstenhouders, grijp uw kans en maak nog dit jaar reclame voor uw hengst!

Uw hengst aanmelden kost niets. Er is pas een verplichting als de dekking wordt verkocht. De verkoop van de dekking is de daadwerkelijke inschrijving van uw hengst in het SSA programma.

Kortom, zeker de moeite waard om te proberen.

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post