Benelux Paint Horse Show geannuleerd

Deze laatste weken zijn op zijn zachtst gezegd uitzonderlijk uniek en ongekend!

Ik hoop dat jullie allemaal en jullie familie en vrienden gezond en veilig zijn.

Door de huidige evolutie met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen die de regeringen in de Benelux, Frankrijk en Duitsland hebben genomen om ons te beschermen, ziet het leven er voor ons allemaal heel anders uit. Dat brengt onzekerheden met zich mee. In deze moeilijke periode is onze eerste en belangrijkste zorg de veiligheid van alle Paint ruiters.

Na rijp beraad en raadpleging door de bestuursleden van de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse Paint verenigingen hebben we helaas moeten besluiten om de Benelux Paint Horse Show te annuleren.

Wat de DPHC betreft gaan we verder met de voorbereiding op de DPHC Dutch Championship & Futurity Contest in september.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen verder op de voet en houden u binnen enkele maanden verder op de hoogte.

We hopen u dan te zien.

BLIJF VEILIG EN BLIJF GEZOND!

Benelux Paint Horse bestuur

Year End High Point Award 2019 update

Nadat we de YEHPA lijst hebben gepubliceerd, Hebben we van een aantal leden gehoord, dat er toch nog een paar foutjes ingeslopen waren. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en we bedanken deze mensen hartelijk voor hun opmerkzaamheid en voor het doorgeven. Er waren een paar foutjes ontstaan door een onvolkomenheid in de registratie van de uitslaglijst en door het kopiëren en sorteren tijdens de vervaardiging van de YEHPA lijst. AL deze opmerkingen hebben we nagelopen en waar nodig gereconstrueerd met de wedstrijdpapieren en gecorrigeerd, waarvan hierbij het resultaat. Opnieuw zijn daarna de voorwaarden uit het reglement toegepast en  daaruit zijn de YEHPA winnaars gegenereerd. De combinaties staan op volgorde van aantal punten binnen de discipline, waarbij de winnaar van de YEHPA binnen deze discipline geel  gearceerd is. Bij een aantal disciplines is geen winnaar aangegeven, omdat daarin niemand aan de voorwaarden van het reglement voldeed. Nieuw in het overzicht is een kolom met daarin een cijfer “1” of “9”. Dit geeft aan of een deelnemer  op het moment van de betreffende show lid is van de DPHC of niet. Bij niet-leden is er geen totaaltelling gemaakt, omdat zij niet in aanmerking komen voor de YEHPA.

pdf 2019 YEHPA DPHC (722 KB)

Met vriendelijke groeten,   

Jan de Jong / secretaris DPHC

DPHC April Paint Contest en DPHC May Paint Contest afgelast

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus, gebaseerd op advies van het RIVM. Onder de aangescherpte en nieuwe maatregelen valt ook een volledig verbod van evenementen tot 1 juni.

Helaas hebben wij moeten besluiten om de DPHC April Paint Contest die zou worden gehouden op 19 april in Haaksbergen en de DPHC May Paint Contest, die op 17 mei in Ravenswaaij zou worden gehouden, af te lassen.

Onze volgende wedstrijd is nu de Benelux Paint Horse show die staat gepland op zaterdag 20 juni en zondag 21 juni in Grathem.

Vooralsnog gaan we door met de voorbereidingen en hopen we jullie dan te mogen begroeten, echter omdat de ontwikkelingen op dit moment moeilijk zijn te voorspellen zullen we over een aantal weken waarschijnlijk meer duidelijkheid kunnen geven.

Het bestuur

Year End High Point Award 2019

Hoewel we werkelijk nog geen idee hebben wanneer de uitreiking van de YEHPA’s zal plaatsvinden, publiceren we hierbij toch de YEHPA eindstand 2019. Zoals altijd zijn naar aanleiding van de wedstrijduitslagen de punten volgens reglement aan de verschillende combinaties toegekend. Daarna zijn de voorwaarden uit het reglement toegepast endaaruit is bijgaande lijst gekomen. De combinaties staan op volgorde van aantal punten binnen de discipline, waarbij de winnaar van de YEHPA binnen deze discipline geelgearceerd is. Bij een aantal disciplines is geen winnaar aangegeven, omdat daarin niemand aan de voorwaarden van het reglement voldeed. Nieuw in het overzicht is een kolom met daarin een cijfer “1” of “9”. Dit geeft aan of een deelnemerop het moment van de betreffende show lid is van de DPHC of niet. Bij niet leden is er geen totaaltelling gemaakt omdat zij niet in aanmerking komen voor de YEHPA.

  pdf Download het overzicht (722 KB)

Met vriendelijke groeten,   

Jan de Jong / secretaris DPHC

Algemene Leden Vergadering 21 maart afgelast

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de verregaande maatregelen die het kabinet de afgelopen dagen heeft genomen hebben we als bestuur helaas moeten besluiten om de ALV, met aansluitend de BBQ en het feest vanwege het 25-jarig bestaan van onze vereniging, te annuleren.
Over een aantal weken hopen we een nieuwe datum te kunnen vaststellen.
Over de wedstrijd van 19 april zullen we jullie later berichten!
Vooralsnog laten we die doorgaan, we houden uiteraard wel de ontwikkelingen betreffende het Coronavirus nauwlettend in de gaten.
Het bestuur

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post