BPHC & DPHC Spring show 2019 een succes / a success

Alweer 2 dagen later ..... de BPHC&DPHC Spring show is voorbij ..... en wij hebben genoten!!! 😃

Het weer werkte goed mee en regelmatig scheen het zonnetje🌞!! De sfeer was geweldig!!

Helaas waren er een aantal ruiters die zich moesten uitschrijven vanwege vervelende omstandigheden, wij wensen jullie veel sterkte 💐.

bphc dphcBedankt alle ruiters die aanwezig waren!!

Bedankt stands en sponsoren voor jullie mooie prijzen!!

Bedankt Kiki voor de mooie foto's 📷!!

Bedankt alle vrijwilligers voor jullie geweldige inzet voor en tijdens de show!!

Bedankt team van Het Keelven!!

Voor iedereen die we zijn vergeten, bedankt 😀!!

👏👏👏👏👏👏 zonder jullie allemaal was er geen show!! 👏👏👏👏👏👏

De samenwerking met het bestuur en vrijwilligers van de BPHC verliep super 👍.

Bedankt BPHC dat we dit samen hebben kunnen doen!!!

Het was een succes!!!

pdf Showresult DPHC BPHC May show 2019 (738 KB)

Two days later ..... the BPHC&DPHC Spring show is over ….. and we enjoyed it!! 😃

The weather was cooperating well and regularly the sun was shining 🌞!! The atmosphere was great!

Unfortunately there were some riders who had to unsubscribe because of unfortunate circumstances, we wish you a lot of strength 💐.

bphc dphcThanks to all the riders who were present!!

Thank you stands and sponsors for your great prizes!!

Thank you Kiki for the beautiful pictures 📷!!

Thank you volunteers for your great efforts before and during the show!!

Thank you team of Het Keelven!!

For everyone we've forgotten, thank you 😀!!

👏👏👏👏👏👏 without you all there would be no show!! 👏👏👏👏👏👏

 

The cooperation with the board and volunteers of the BPHC went great 👍.

Thank you BPHC for allowing us to do this together!!!

It was a success!!

pdf Showresult DPHC BPHC May show 2019 (738 KB)

Onze stands en sponsoren:

Eurohorse http://euro-horse.nl/eurohorse
The Final-touch Show Clothes https://www.facebook.com/The-Final-touch-Show-Clothes-1382030212124343/
Western Horse Design https://www.facebook.com/Westernhorsedesign/
Hoof & Paw https://www.hoofenpaw.eu/
Westernspul http://westernspul.nl/index.html
Pats Stallenbouw & Hekwerken www.patsstallenbouw.nl
Verheijen fotografie https://nl-nl.facebook.com/VerheijenFotografie/
PAVO https://www.pavo.nl/

Het BPHC & DPHC bestuur / The BPHC & DPHC Board

Indicatief tijdschema BPHC & DPHC Spring show 2019 / Indicative time schedule BPHC & DPHC Spring show 2019

Het indicatieve tijdschema voor de BPHC & DPHC Spring show 2019 is vanaf nu te downloaden.

The indicative timetable for the BPHC & DPHC Spring show 2019 can be downloaded from now on.

Vous pouvez dès maintenant télécharger  l'horaire estimatif de notre show BPHC & DPHC.

pdf BPHC & DPHC Spring show 2019 Timeschedule Sat
(58 KB)

pdf BPHC & DPHC Spring show 2019 Timeschedule Sun (54 KB)

De tijdsplanning geeft een indicatie van de verwachte starttijd weer. Wij nemen het recht om een uur in te lopen op de voorgestelde tijd. Wees dus minimaal 1½ uur voor de verwachte starttijd gereed! Er wordt niet op u gewacht indien u niet op tijd aan de start verschijnt. Er kunnen aan deze tijdsplanning geen rechten worden ontleend.                                  

The time schedule provides an indication of the expected start time. We take the right to run ahead one hour on the proposed time. So be ready at least 1½ hours before the expected start time! We will not wait for you if you do not show up on time at the start. No rights can be derived from this time schedule.                                 

L'horaire ne donne qu’une estimation indicative de l'heure de début prévue. Nous nous réservons le droit d'avancer l'heure proposée d'une heure. Soyez donc prêt au moins 1½ heures avant l'heure de début prévue ! Nous ne pourrons pas vous attendre si vous n'arrivez pas à l'heure au départ. Aucun droit ne découle de ce planning.                                         

Het BPHC & DPHC bestuur / The BPHC & DPHC Board / Le comité BPHC & DPHC

Important information BPHC & DPHC Spring show 2019

Graag willen we iedereen informeren dat wij helaas begin deze week hebben vernomen dat we vrijdagavond pas vanaf ongeveer 22:30 uur de beschikking krijgen over de wedstrijdarena. Er is door de manege vrijdagavond tussen 19:00 uur en ongeveer 22:30 uur een clinic gepland in de wedstrijdbak waardoor wij moeten uitwijken. Om ons tegemoet te komen is afgesproken dat de wedstrijdarena sluit om 00:00 uur, de stallen sluiten vrijdagavond vervolgens om 00:30 uur. We hebben gelukkig wel de hele avond de beschikking over de 2e overdekte inrijbak en een buitenbak.

Op zaterdagmorgen mag tussen 07:00 uur en 07:30 uur nog in de wedstrijdarena worden ingereden.

We would like to inform everyone that unfortunately we learned at the beginning of this week that we will only be able to use the show arena from about 22:30 hours on Friday evening. There is a clinic planned by the equestrian center on Friday evening between 19:00 hrs and about 22:30 hrs in the show arena therefore we have to swerve. To accommodate us it has been agreed that the show arena closes at 00:00 hrs, the stables close Friday evening at 00:30 hrs. Luckily we have the 2nd indoor arena and an outdoor arena at our disposal the whole evening.

On Saturday morning between 07:00 hrs and 07:30 hrs the show arena is available for warm-up.

Pour information, nous avons malheureusement apris cette semaine que le vendredi soir, nous ne pourons utiliser le manège couvert prévu pour le concours que à partir de 22:30. En effet, le centre équestre y organise un clinic entre 19/00 et environ 22.30, qui est prioritaire. Toutefois, le manège sera exeptionellement ouvert jusque 00:00 et les écuries ne fermeront qu’à 00:30 pour que nous puissions quand-même y aller. Heureusement, nous disposons d’un deuxième manège couvert et du manège exterieur durant toute la soirée pour entrainer nos chevaux. Le dimanche matin, vous pourrez utiliser le manège du show entre 7:00 et 7:30.

Op zaterdagmorgen en zondagmorgen gaan de stallen en de wedstrijdarena rond 06:30 uur open, op zaterdagavond gaat de wedstrijdarena om 22:00 uur dicht, de stallen sluiten vervolgens om 23:00 uur.

We verwachten op beide dagen om 8:00 uur te starten met de wedstrijd.

Een indicatieve planning van de wedstrijddagen zal morgen worden gedeeld.

On Saturday morning and Sunday morning the stables and the show arena open around 06:30 hours, on Saturday evening the show arena closes at 22:00 hours, then the stables close at 23:00 hours.

We expect to start the show on both days at 8:00 am.

An indicative schedule of the show days will be shared tomorrow.

Les samedi et dimanche matin, les écuries et le manège ouvriront vers 6:30, le samedi soir le manège fermera à 22:00, les écuries à 23 :00. Le début du show est prévu pour 8:00 les deux jours. Le planning à titre indicatif sera publié demain.

Op de gehele lokatie is het verplicht om met hoed of cap te rijden (geen petjes of ander hoofddeksel is toegestaan).

Tijdens controle hierop kan dat voor de ruiter en de lokatie een flinke boete geven.

On the entire location it is mandatory to ride with hat or cap (no other headgear is allowed).

During inspection this can result in a substantial fine for the rider and the location.

Le port d’un casque ou d’un chapeau est obligatoire pour les cavaliers sur tout le domaine (aucun autre couvre-chef n’est autorisé). En cas d’inspection, le non-respect de cette règle pourrait être sanctionné par une grosse amende et pour le cavalier et pour le domaine.

Er zijn een beperkte hoeveelheid kleine baaltjes hooi te koop voor € 4,- per stuk.

There are a limited amount of small bales of hay for sale for € 4,- each.

Il y a un nombre limité de petits ballots de foin en vente au prix de € 4,- pièce .

 

Het BPHC & DPHC bestuur / The BPHC & DPHC Board / Le comité BPHC & DPHC

BPHC & DPHC Spring show 2019 patterns

De patterns voor de BPHC & DPHC Spring show 2019 zijn vanaf nu te downloaden. Succes met het oefenen van de patterns en tot volgende week.

The patterns for the BPHC & DPHC Spring show 2019 are now available for download. Good luck with practicing the patterns and see you next week.

Les patterns pour le BPHC & DPHC Spring Show 2019 sont maintenant disponibles pour téléchargement.Bonne chance pour s’exercer sur les patterns et à la semaine prochaine.

pdf BPHC & DPHC Spring show 2019 patterns (4.69 MB)

Online inschrijving is mogelijk tot 16 mei 23:59.

(daarna is inschrijven altijd op de wedstrijddag zelf nog mogelijk)

Online registration is possible until May 16, 23:59.

(After that it is always possible to register on the competition day itself).

L'inscription en ligne est possible jusqu'au 16 mai 23:59.

(Après cela, il est toujours possible de s'inscrire le jour même de la compétition)

Het BPHC & DPHC bestuur / The BPHC & DPHC BoardLe commité BPHC & DPHC

 

BPHC & DPHC Spring show 2019 informatie/information

Onderdelen & lidmaatschap / Classes & membership / classes & l'adhésion
Een onderdeel kost standaard € 45,- voor volwassenen en € 25,- voor Jeugdonderdelen.
The standard price for a class is € 45,- for adults and € 25,- for Youth classes.
Le prix standard par classe est de € 45,- pour les adultes et € 25,- pour les classes Youth.

Korting discount réduction
Om in aanmerking te komen voor een korting per onderdeel (-€ 15,- per onderdeel voor volwassenen en -€ 10,- per jeugdonderdeel), de ‘packages’ (€ 100,- per divisie) of de ‘all weekend’ fee (€135,- voor alle onderdelen) is het noodzakelijk om lid te zijn of te worden van de Nederlandse Paint Horse vereniging (DPHC) of de Belgische Paint Horse vereniging (BPHC). De keuze voor welke vereniging gekozen wordt is voor de ruiter vrij en is afhankelijk bij welke vereniging (DPHC of BPHC) in 2019 door de ruiter nog extra bij, door BPHC/DPHC georganiseerde, shows wordt gestart. De ‘overview’ pagina geeft de juiste prijzen aan voor de onderdelen en opties die uiteindelijk zijn gekozen!
To be eligible for a discount per class (-€ 15,- per class for adults and -€ 10,- per youth class),the 'packages' (€ 100,- per division) or the 'all weekend' fee (€135,- for all classes) it is necessary to be (or become) a member of the Dutch Paint Horse Club (DPHC) or the Belgian Paint Horse Club (BPHC). The choice of which club is chosen is free for the rider and depends on who, BPHC or DPHC, will organize the show(s) the rider will start in additionally in 2019. The 'overview' page shows the right prices for the classes and options that were finally chosen!
Pour être éligible pour la réduction par classe (-€ 15,- par classe pour adultes et -€ 10,- par classe Youth), les différents 'forfaits' (€ 100,- par division) ou le 'all weekend' fee (€ 135,- pour toutes les classes), il est nécessaire d'être (ou de devenir) membre du Dutch Paint Horse Club (DPHC) ou du Belgian Paint Horse Club (BPHC). Le cavalier a le libre choix du club auquel il s’affiliera. Ce choix dépendra des autres shows auxquels le cavalier participera en 2019 et de qui organise ces shows. La page 'overview' montre les bons prix pour les classes et options qui ont finalement été choisies!

Packages
Elk package geeft je de mogelijkheid om als combinatie (ruiter + paard) tegen een vastgesteld tarief alle onderdelen in deze divisie te starten, zowel de Halter onderdelen als de Performance (en Reining) onderdelen. De D-MIX onderdelen zijn hiervan uitgesloten.
Each package gives the possibility to ONE horse-rider combination to start in all classes in this same division, both the Halter classes and the Performance and Reining classes, at a flat rate. D-MIX classes are not included.
Chaque « package » donne la possibilité à UN couple cheval-cavalier d’entrer dans toutes les classes de cette division, aussi bien les classes Halter que les classes Performance et Reining, à un prix forfaitaire. Les classes D-MIX en sont exclues.

Barbeque
Op zaterdagavond is er een BBQ, verzorgt door het team van Het Keelven. Je kunt de deelname van 1, 2 of 3 personen online opgeven bij de inschrijvingen via Show Office. LET OP: de uiterste datum voor opgave voor de BBQ is woensdag 15 mei.
On Saturday evening there is a BBQ, provided by the team of Het Keelven. You can book the participation of 1, 2 or 3 persons online in the registrations via Show Office. NOTE: the final date for registration for the BBQ is Wednesday 15 May.
Le samedi soir, il y aura un barbecue organisé par l'équipe de Het Keelven. Vous pouvez faire les réservations pour 1, 2 ou 3 personnes en ligne dans les inscriptions via Show Office. NOTE : la date limite d'inscription pour le BBQ est le mercredi 15 mai.

Leest u alsjeblieft zorgvuldig alle informatie op de pagina’s bij inschrijving
Please read carefully all the information on the pages at registration.
Veuillez lire attentivement toutes les informations sur les pages lors de l'inscription.

Het BPHC & DPHC bestuur / The BPHC & DPHC BoardLe commité BPHC & DPHC

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post