Advertentie en sponsor mogelijkheden

Hieronder hebben wij een aantal mogelijkheden die wij u binnen de vereniging kunnen aanbieden.

Combinaties van de verschillende mogelijkheden zijn natuurlijk ook mogelijk.

Ons verenigingsblad de "Paint Post"
De Paint Post wordt gedrukt op A4-formaat in full colour en verschijnt 4 maal per jaar met een oplage van circa 250 stuks.
De Paint Post aan alle leden per post toegezonden. Tevens is de Paint Post via de website te downloaden en of te lezen.

Adverteren in de Paint Post (4 per jaar):

  ¼ pagina ½ pagina 1/1 pagina
Per editie €    15,00 €   25,00 €   40,00
Per jaar €    45,00 €   75,00 €   120,00

               
Adverteren met een banner op onze website
Op onze website hebben we ongeveer 1000 bezoekers per maand. Na onze wedstrijden zijn er pieken tot 1600 bezoekers per maand.

Voor 3 maanden € 15,00
Voor een heel jaar € 45,00


Adverteren op onze wedstrijden en sponsoren van onze wedstrijden
1 - Een banner of vlag in de wedstrijdarena (de banner of vlag dient u zelf aan te leveren).

1 wedstrijd €   50,00
2 wedstrijden €   90,00
3 wedstrijden € 125,00


2 - Sponsoring van de linten/prijzen
U kunt er voor kiezen om de linten en prijzen die wij aan de winnaars uitreiken (plaats 1 t/m 6) te sponsoren. Wij zullen in overleg met u bespreken of en hoe de linten met uw naam bedrukt kunnen worden.

3 - Sponsoring van een onderdeel tijdens onze wedstrijden met daarbij naamsvermelding:
    € 30,00 per onderdeel
    € 75,00 voor 3 onderdelen
U kunt ervoor kiezen een bepaald onderdeel te willen sponsoren, bv. de jeugdonderdelen. Wanneer u de jeugdonderdelen sponsort dan zal het bedrag van de sponsoring alleen aan deze groep worden besteed.

4 - Sponsoring d.m.v. goederen/waardebonnen
U kunt onze wedstrijden aantrekkelijk maken door prijzen voor de winnaars (eventueel van een bepaald onderdeel) beschikbaar te stellen. Bij de prijsuitreiking zal uw naam of naam van uw bedrijf worden omgeroepen.

5 - Adverteren via Facebook                                                                                                                                                                    Uw advertentie wordt via onze facebook verspreidt. 1x per maand kost € 10 =. 12x per jaar kost € 50

6 - Sponsoring van een wedstrijd

Indien u wenst kan uw bedrijfsnaam kan als sponsornaam aan de wedstrijd worden verbonden. U kunt uw banners/vlaggen ophangen in de wedstrijdarena. Uw bedrijfsnaam zal diverse keren worden omgeroepen. Het bedrag voor het sponsoren van een wedstrijd is vanaf € 500,00.
Op de wedstrijddag kunt u uw gasten uitnodigen. Wij zullen u en uw gasten uitleg geven over de Paint Horse en wat het western rijden inhoudt.

Verdere mogelijkheden
1 - Wordt hoofdsponsor van de vereniging
Vanaf € 2.000,00 op jaarbasis kunt u met uw bedrijf hoofdsponsor worden van de DPHC. Hiermee ondersteunt u alle gelederen binnen de vereniging. In overleg met u zullen wij hieraan invulling geven.

2 - Wordt onze sponsor op de internationale wedstrijden
Onze leden blijven niet alleen in Nederland. Ieder jaar vinden er de Europese Kampioenschappen en iedere 2 jaar de Youth World Games in de USA plaats. Op de
Europese kampioenschappen vindt naast de individuele klassen ook een landenwedstrijd plaats. Bij de Youth World Games wordt alleen een landenwedstrijd gehouden.
De kosten voor deze evenementen (o.a. vervoer en verblijf) zijn erg hoog. Alle kosten worden door de deelnemers zelf betaald. Een financiële bijdrage voor Nederlandse deelname juichen wij van harte toe.
Op alle evenementen zullen de Nederlandse deelnemers uw sponsornaam/logo op de kleding dragen. En na een evenement zult u een verslag met foto's van ons ontvangen.
In overleg met u zullen wij hieraan invulling geven.

3 - Special
Het is mogelijk om speciaal voor u een demonstratie te verzorgen met daarbij uitleg over de Paint Horse en het western rijden. De locatie en invulling van de mogelijkheden zal in overleg met u worden gekozen. Het bedrag wat hiermee gemoeid is zullen wij vooraf met u bespreken.

Natuurlijk kunt u te allen tijde zelf met ideeën komen over invulling van uw sponsoring. Wij denken daarbij graag met u mee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de DPHC. Klik hier om ze een e-mail te sturen.

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post