Geld van de ‘lintenbak’ overhandigd aan stichting ‘s Heerenloo, Locatie Manege Paardoes

Op de valreep van het oude jaar hebben wij vol trots het geld van de ‘lintenbak’ overgemaakt naar manege Paardoes.

Het bedrag dat we als vereniging hebben gedoneerd is € 211,20, bij elkaar gespaard door het inleveren van maar liefst 264 linten door onze ruiters.

Een fantastisch resultaat.

We hebben deze reactie ontvangen van team Paardoes.

“Zo mooi om dit bizarre jaar op deze manier af te mogen sluiten.

Wij zijn vooral in deze moeilijke tijd dankbaar met de sponsoring voor onze ruiters met een beperking.

Uiteraard krijgt het bedrag een mooi doel!”

We hopen op deze manier bij te hebben kunnen dragen aan het streven van manege Paardoes om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking naar vermogen actief deel te laten nemen aan het sociale leven in de regio.

Voor het komende jaar gaan we weer op zoek naar een nieuw goed doel. We willen graag dat de opbrengst (80ct per lint) van de inzameling van DPHC linten naar een instelling gaat die zich inzet voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking in combinatie met paarden.

Mocht je als lid van de DPHC een instelling kennen en zou je graag willen dat we die vanuit de vereniging gaan ondersteunen stuur dan een email naar info@dphc.nl.

Het bestuur zal uit de ingezonden voorstellen voor een goed doel dan een keuze maken.

Het bestuur