In hand trail

In hand trail is een onderdeel waarbij paard en mens een aantal hindernissen uit een trailparcours aan de hand moeten nemen.

Beoordeling
Bij in hand trail wordt het paard beoordeeld op opvoeding, kwaliteit van beweging en gehoorzaamheid. Er worden punten gegeven voor aandacht voor de hindernissen, vertrouwen in de geleider en het gewillig accepteren van diens leiding. Strafpunten worden toegekend wanneer het paard onzeker oogt, voor onnodige vertraging zorgt bij het naderen of overwinnen van een hindernis, en voor het vertonen van 'kunstmatig gedrag'.

Hindernissen
De gangen die gevraagd worden zijn walk en jog. Tussen de hindernissen dient voldoende ruimte te zijn om de gangen goed te kunnen tonen. De houding is ontspannen en het hoofd wordt gedragen in een natuurlijke positie, met de maantop niet lager dan de schoft. Het hoofd mag nooit ver achter de loodlijn zijn (dit suggereert intimidatie door de geleider), noch te ver ervoor (dit suggereert weerstand van het paard).

Foto in hand trail

Gedurende het hele pattern wordt het geleidetouw in twee handen gedragen, tenzij er een andere vrije hand nodig is (bijvoorbeeld bij het hek). Ook is het nooit toegestaan het paard aan te raken buiten de hulpen die gegeven worden bij de sidepass. Andere aanrakingen worden als extra hulp beschouwd en zullen negatief beoordeeld worden. Overigens zijn stemhulpen op fluisterniveau toegestaan.

Verplichte hindernissen

  • Het openen, doorgaan en sluiten van een hek. Het hek dient vanaf de linkerkant (met de linkerhand) van het paard gehanteerd te worden en mag nooit een gevaar vormen voor paard of geleider.
  • Het gaan over (minstens) vier liggende balken of stangen. Afhankelijk van de gang zijn hier minimale tussenlengtes voor vastgesteld.
  • Achterwaarts hindernis. Dit kan bijvoorbeeld een vorm zijn afgezet door balken, of een achterwaartse slalom.

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post