Amateur

Om te kunnen starten in de Amateurklasse dient de deelnemer lid te zijn van de APHA. De deelnemer dient een Amateurkaart te hebben, uitgegeven door de APHA. Een Amateurkaart is één kalenderjaar geldig. Om in het bezit te komen van deze kaart, moet de deelnemer aan de volgende eisen voldoen:
  • Deelnemers die niet langer aan de Youth klassen deel mogen nemen (19 jaar of ouder per 1 januari van het betreffende jaar).
  • In de vijf jaar voor het aanvragen van de Amateur status mag je geen geld verdiend hebben met het showen, rijden, jureren, trainen of assisteren in training van een paard of lesgeven tegen vergoeding; dit geldt tevens voor het showen, rijden, trainen of assisteren in training van paarden waarvoor de partner vergoeding ontving.
  • Het betalen van startgelden door iemand anders is alleen toegestaan indien het paard van de deelnemer zelf is. Betreft het een paard van een ander dan wordt het betalen van de startgelden gezien als inkomsten.
  • Iemand die paardenshows jureert mag niet starten als Amateur.
  • De American Paint Horse waarmee de deelnemer start dient van de deelnemer zelf of van de naaste familie te zijn. Onder naaste familie verstaat men echtgeno(o)t(e), moeder, vader, zoon, dochter, broer, zus, kleinkind, voogd, schoonouders, zwager, schoonzus, schoonzoon, schoondochter, stiefkind, halfbroer, halfzus, oom, tante of bedrijf, ranch of boerderij in eigendom van één van eerder genoemden.
  • Leasepaarden en paarden met meerdere eigenaren waarvan minstens één buiten eerder genoemde categorie valt, komen niet in aanmerking om in de Amateurklasse uitgebracht te worden.


Novice Amateur
Om te kunnen starten in de Novice Amateurklasse dient de deelnemer lid te zijn van de APHA en dient een Novice Amateurkaart, uitgegeven door de APHA, aangevraagd te worden. Deze Novice Amateurkaart is één kalenderjaar geldig. Om in het bezit te komen van deze kaart, moet de deelnemer aan dezelfde eisen voldoen als de Amateur, maar daar komt nog het volgende bij:

  • Een Novice Amateur mag niet meer dan 20 Performance punten hebben verdiend binnen een bepaalde categorieklasse bij welke erkende wedstrijd organisatie dan ook (Open, Amateur en Youth bij elkaar opgeteld).
  • Als een Novice Amateur 50 Novice Amateur punten verdiend heeft binnen een bepaalde categorieklasse dan mag deze in de volgende jaren niet meer in deze categorie starten.
  • De Novice status is een jaar lang geldig: iemand die begin van het jaar Novice is, mag gedurende het gehele jaar als Novice showen, ongeacht het aantal verdiende punten.

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post