Year End High Point Awards


Regels YEHPA (geldig vanaf 2012)

 
De YEHPA is een combinatie onderscheiding, dat wil zeggen dat het niet per paard, of per ruiter uitgereikt wordt, maar per combinatie paard/ruiter. Een paard dat door meerdere ruiters wordt uitgebracht kan dus meerdere malen in aanmerking komen voor een YEHPA.

Yepha punten kunnen alleen op shows van de DPHC worden behaald.

Om in aanmerking te komen voor een YEHPA:

Ø  Elke ruiter die in aanmerking wil komen voor een YEHPA moet lid zijn van de DPHC, alleen punten behaald als lid zullen mee geteld worden, achteraf lid worden mag wel, maar punten die gehaald zijn voordat het lidmaatschap in gegaan is worden niet meegerekend. Lidmaatschap gaat in bij betalingsdatum aan de DPHC.

Ø  Moet een onderdeel op minimaal 2 shows zijn uitgeschreven en zijn beoordeeld/verreden

     (Jr & Sr performance klassen worden samen gevoegd naar All Ages en voor Halterklassen hanteren we alle leeftijdsdivisies samen en alleen de weanlings apart).

Ø  Tevens moet op minstens 1 van die shows minimaal 2 paarden mee gedaan hebben in het onderdeel

Ø  Moet de combinatie op minimaal 2 shows** meegedaan hebben in de klasse.

Ø  Moeten er minimaal 3 combinaties in mededingen zijn voor de YEPHA over het wedstrijdseizoen (m.u.v. de weanling onderdelen)

** Onder een show wordt één wedstrijd verstaan ongeacht het aantal dagen waarover de show plaatsvindt en ongeacht het aantal judges. Bij meerdere judges wordt wel per judge het aantal punten toegekend.

Na elke show zal op de website van de DPHC de tussenstand bekend gemaakt worden.

Alle onderdelen die aan de bovenstaande voorwaardes voldoen, dus ook de Walk&Trot, Beginners, Jeugd en andere speciale onderdelen zullen in aanmerking komen voor een YEHPA.

De onderscheidingen zullen aan het eind van het jaar bekend gemaakt worden. De uitreikingceremonie vindt plaats op de ALV.


Punten Telling


De YEHPA punten worden als volgt berekend:
1 punt per combinatie, dat wil zeggen dat wanneer er 5 combinaties meedoen met een klasse, de eerste plaats 5 punten krijgt, de tweede plaats 4, de derde 3 enzovoorts.

De punten worden t/m de plaatsing van de jury berekend, elke combinatie die niet geplaatst is verdient 1 punt, mits niet gediskwalificeerd.

Alle combinaties die ingeschreven zijn voor de klasse en ook daadwerkelijk in de ring verschijnen tellen mee, ook combinaties die gediskwalificeerd worden. Enkel verdient een gediskwalificeerde combinatie in geen geval zelf punten.

Voorbeeld: Er doen 12 combinaties mee, de jury plaatst de combinaties t/m de 7e plaats, 1 combinatie is gediskwalificeerd. De eerste plaats verdient 12 punten, tweede 11, derde 10, vierde 9, vijfde 8, zesde 7, zevende 6 punten. 

Gelijke Eindstand

Er kan er maar één de winnaar zijn.Bij gelijke eindstand wordt het gemiddeld aantal punten berekend (totaal verdiend / aantal shows verreden). Alle decimalen achter de komma tellen mee. In geval er dan nog geen winnaar is wordt er gekeken naar de combinatie met de meeste 1e plaatsen, 2e plaatsen, aantal paarden achter zich gelaten, leading judge enz.

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post