Aanvragen Paspoort American Paint Horse

Belangrijke informatie voor het aanvragen van een paspoort voor uw American Paint Horse.
Lees deze pagina aandachtig door.

Vanaf 2016 is het mogelijk om via de Dutch Paint Horse Club paspoorten voor APHA geregistreerde Paint Horses aan te vragen.
Wij hebben in overleg met het Nederlandse Rijpaarden en Pony Stamboek ( NRPS ) besloten om de paspoorten door het NRPS te laten maken, in navolging van andere stamboeken, die, net als wij, hiertoe niet de faciliteiten in huis hebben
Paspoorten worden uitgegeven voor Paint Horses en voor dubbel geregistreerde paarden
( Paint / Quarter ) Wanneer u een ander type paard / ras heeft verzoeken wij u op de site te kijken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om uw aanvraag naar het juiste adres c.q. stamboek te kunnen sturen.

Waarom een paardenpaspoort?

 • Alle paarden, pony’s en ezels in de Europese Unie die na 1 juli 2009 zijn geboren moeten worden voorzien van een transponder, een chip die in de hals van het dier is ingebracht. Via de transponder wordt het paard eenduidig aan het paspoort gekoppeld. Heeft uw paard geen transponder en/of paspoort ? Dan bent u als paardenhouder feitelijk in overtreding.
 • De Europese verordening van 2009 bepaalt, dat een paardenpaspoort alleen geldig is met een hoofdstuk ‘medische behandeling “. In de paspoorten die vanaf 2004 zijn uitgegeven, staat dit op blz. 27 ( oudere paspoorten ) of blz. 26 ( nieuwe paspoorten ). Bij paspoorten van voor die tijd moet een inlegvel ‘medische behandeling’ zijn toegevoegd. Zo’n inlegvel is officieel geregistreerd en dus rechtsgeldig.
 • Paarden en pony’s mogen alleen gechipt worden door erkende paspoortconsulenten en door dierenartsen. Dierenartsen brengen alleen het chippen in rekening, voor de kosten voor het paspoort ontvangt u een rekening van de verstrekker van het paspoort.

Aanvragen Paspoort voor uw paard: (Let op: dit dient binnen 6 maanden te gebeuren)

 • Voor veulens die na 1 januari 2010 worden geboren moet binnen zes maanden een paspoort worden aangevraagd.
 • Na 1 januari 2010 krijgen paarden ouder dan zes maanden die nog geen paspoort hebben, een paspoort met beperkingen. Deze paarden mogen bijvoorbeeld niet geslacht worden.

De belangrijkste regels in het kort:

 • Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden zonder paspoort en chip.
 • Koop nooit een paard zonder paspoort en registratiebewijs van het stamboek zoals bijvoorbeeld AQHA, APHA en ApHC. Geldt natuurlijk niet voor invoer uit landen, waar geen paardenpaspoort wordt uitgegeven ( USA ). Deze paarden moeten bij invoer wel gechipt worden en voorzien worden van een paspoort.
 • Alleen met een geldig paspoort kunt u deelnemen aan wedstrijden en keuringen.
 • Een paard mag niet vervoerd, geslacht of geëxporteerd worden zonder paspoort.
 • Het paardenpaspoort is geen eigendomsbewijs.
 • Breng nooit zelf wijzigingen in het paspoort aan, want daardoor wordt het ongeldig.
 • Het paspoort is een uniek waardedocument; raak het niet kwijt, want dat kost geld en een duplicaat wordt slechts bij hoge uitzondering verstrekt.
 • Het paspoort is verplicht voor alle eenhoevigen ( paarden, pony’s, ezels, zebra’s en kruisingen daarvan )
 • Paspoorten die niet voorzien zijn van de bladzijde ‘medische behandeling’ moeten worden vervangen door een nieuw paspoort.

De door u te volgen werkwijze.

U wilt een paspoort voor uw paard aanvragen:
Neem contact op met uw paspoortconsulent ( dierenarts ) en maak een afspraak om de chip te laten plaatsen.
Nadat dit is gebeurd vult u samen met hem/haar het pdf Aanvraagformulier Paspoort Paardachtigen (166 KB) zorgvuldig en compleet in. Bij de chip ontvangt u ook een aantal stickertjes met het nummer van de chip. ( Niet deze direct vast aan het papier, deze moeten meegestuurd worden met de aanvraag )
Ook heel belangrijk:
Denk er ook om, dat er ook een kopie van het APHA registratie papier, waarop te zien is dat u de eigenaar bent, wordt meegestuurd. Tevens een kopie van uw APHA lidmaatschappasje, of uw APHA nummer.
Wees er van overtuigd, dat duidelijk uw naam, adres, postcode en woonplaats vermeld zijn. Graag ook uw telefoonnummer, waarop u overdag te bereiken bent.
Ten slotte:
Stuur voor het aanvragen of wijzigen van het paspoort, of het aanvragen van een kopie paspoort de aanvraag met bijlagen naar de NRPS:

NRPS
Afd. APHA/DPHC Paspoorten
Postbus 3072
3850 CB Ermelo

Mocht u aan het NRPS een vraag willen stellen i.v.m. een paspoort dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0577 – 40 11 50 (ma. t/m vr. van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar) of via email aan info@nrps.nl.

Natuurlijk kunt u voor vragen ook altijd terecht bij de DPHC, uw rassenvereniging, via een mail aan secretary@dphc.nl

Kosten:

Aanvraag nieuw Paspoort € 39,00
Wijzigen van Paspoort € 22,50
Kopie Paspoort € 185,00
Vervolgpaspoort (wanneer de bladeren van entingen vol zijn) € 41,50
Verzendkosten (deze worden altijd in rekening gebracht) € 7,95
Bent u lid van onze vereniging dan kunt u uw paard laten chippen door het NRPS
(voor informatie hierover kunt u met het NRPS contact opnemen) 
€ 22,00

 
Nadat alle papieren zijn ontvangen, ontvangt u van het NRPS een factuur. Wanneer het NRPS de betaling van deze factuur van u heeft ontvangen, wordt u het paspoort toegezonden.

Nog meer informatie?
Hiervoor kunt u terecht op de website van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post