Registratieregels

Je kunt bij aankoop van een paard eenvoudig controleren of je paard geregistreerd is bij de APHA, door te vragen naar het papier. Elke American Paint Horse heeft een 'Certificate of Registration' met alle gegevens die bekend zijn over het paard. Heeft het paard geen papier (dit kun je ook nog checken bij de APHA)? Dan is het geen American Paint Horse.

PapierPainthorse

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post