Year End High Point Award 2020

Door het gehele stilliggen van de sport en het verenigingsleven is ook het berekenen van de YEHPA’s van afgelopen jaar een beetje op de achtergrond geraakt. Maar inmiddels zijn alle uitslagen verwerkt en de verschillende criteria vanuit het reglement toegepast en kunnen we de YEHPA eindstand 2020 nu publiceren.
De combinaties staan op volgorde van aantal punten binnen de discipline, waarbij de winnaar van de YEHPA binnen deze discipline geel  gearceerd is. Bij een aantal disciplines is geen winnaar aangegeven, omdat daarin niemand aan de voorwaarden van het reglement voldeed. Wederom in het overzicht is een kolom met daarin een cijfer “1” of “9”. Dit geeft aan of een deelnemer  op het moment van de betreffende show lid is van de DPHC of niet. Bij niet leden is er geen totaaltelling gemaakt omdat zij niet in aanmerking komen voor de YEHPA.

pdf YEHPA 2020 (786 KB)

Met vriendelijke groeten,   

Jan de Jong / secretaris DPHC

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post