Regels en Voorwaarden

- DPHC
- Circuit Buckles 2022
- Trophy regels 2022

DPHC Regels

Voorwaarden DPHC Onderdelen:

DC-100. DPHC classes 
Leadline, Walk-Trot, In Hand Trail (IHT), Jeugd, Futurity/Maturity en de Jackpot (JCP) classes, allen aangeduid op het inschrijfformulier met code D-, zijn wedstrijd classes uitgeschreven door de DPHC. 
Met ingang van het jaar 2021 zijn de DPHC classes met uitzondering van de Futurity/Maturity toegankelijk voor “Western”breeds,. Hierdoor willen wij de drempel voor deelname aan DPHC shows verlagen en met name de jeugd en de beginnende amateur de mogelijkheid bieden om eerder in te stappen, de competitie aantrekkelijker te maken en doorstroming naar APHA classes te bevorderen. 
Wij zijn een rasvereniging en staan voor het promoten van de American Paint Horse. Aan deelname met een paard van een ander “Western” ras zijn de nodige restricties verbonden (voor details zie regel DC-101).
Alle DPHC classes worden verreden volgens de regels uit het APHA rulebook. Uitzonderingen worden hieronder gespecificeerd.


DC-101. Algemene Regels

A.     Met uitzondering van de Futurity/Maturity zijn de DPHC classes zogenaamde “Westernbreed” classes. Dit wil zeggen dat men mag deelnemen met een bij de APHA, AQHA, ApHC of DAWRA geregistreerd paard. Bij inschrijving voor een show dient dit aangetoond te worden middels het indienen van een copy van het Certificate of Registration.

B.     Het paard hoeft niet in bezit te zijn van de ruiter of zijn/haar familie. Omdat de DPHC classes niet APHA approved zijn tellen de punten die je verdient niet mee voor APHA punten en awards.

C.    Om deel te kunnen nemen aan DPHC classes dient men lid te zijn/worden van de DPHC, met uitzondering van de deelnemers aan de Leadline.

D.    Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm/cap is verplicht in DPHC rijclasses met uitzondering van de Jackpot classes, de In Hand Trail en de Futurity/Maturity. Voor Jeugd is het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm/cap verplicht tot 14 jaar (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar). Daarna kan hiervan worden afgeweken door middel van een door ouder(s), verzorger(s) of voogd getekende verklaring. Deze is op het secretariaat verkrijgbaar.

E.     De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan deze onofficiële classes is 9 jaar (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar) met uitzondering van de Leadline die juist voor de allerjongste deelnemers is bedoeld.

F.     In alle DPHC classes is het deelnemen met een hengst niet toegestaan met uitzondering van de Jackpot classes en de Futurity/Maturity.

G.    Optoming van het paard, teugelvoering van de ruiter en de kleding van de ruiter/begeleider dienen conform de APHA regels te zijn. Zie hiervoor respectievelijk Rule SC-240, SC-195.A, SC-200.A en Rule SC-235.

H.    Je komt als combinatie alleen in aanmerking voor de Year End Highpoint Awards (YEPHA), de wedstrijdtitel DPHC Allround Champion (per divisie), de titel van Nederlands Kampioen, eventuele Circuit Champion Buckles of andere door de DPHC ter beschikking gestelde Awards indien je paard een geregistreerde American Paint Horse is.

I.       Indien er gereden wordt met een ander western ras dan een geregistreerde American Paint Horse dan mag dezelfde ruiter/paard combinatie maximaal gedurende 1 (kalender)jaar in dezelfde divisie starten. Bijvoorbeeld: ruiter A met Appaloosa B start in jaar 1 in de Walk-Trot divisie. In jaar 2 mag Ruiter A met Appaloosa B niet meer deelnemen in deze divisie. Wel mag ruiter A een ander paard starten in de Walk-Trot divisie of met Appaloosa B in een andere divisie starten (bijv. DPHC Jeugd).


DC-102. Lead Line

A.     Deze class is bedoeld voor de allerjongste deelnemers. Zij dienen 3 t/m 8 jaar oud te zijn (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar).

B.     Lidmaatschap van de DPHC is niet verplicht.

C.    Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm is verplicht.

D.    Een bodyprotector mag gedragen worden.

E.     De combinatie wordt begeleid door een persoon te voet van 18 jaar of ouder (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar).

F.     Kleding van zowel de begeleider als de ruiter dient conform de APHA regelgeving te zijn.

G.    Het paard is voorzien van de gebruikelijke western tuigage. Extra korte kinder stijgbeugels mogen gebruikt worden. Onder het hoofdstel is een halter aangebracht met leadline. De begeleider loopt links van het paard en heeft de leadline in de rechterhand met het uiteinde links.

H.    De ruiter wordt beoordeeld op de algemene lichaamshouding in het zadel. Positie van de handen, benen, voeten in de stijgbeugels, zit en rug.

I.       Deelnemers mogen ongeacht de leeftijd van het paard op 2 handen starten mits er met een snafflebit of bosal gereden wordt. Wordt het paard uitgerust met een bit (scharen en kinriem) dan dient er met één hand gereden te worden.

J.     Er wordt van de deelnemers gevraagd om in beide richtingen op een cirkel rondom de jury(s) in stap en draf te gaan. Vervolgens opstellen op een rechte lijn en een paar stappen achterwaarts waarbij de begeleider niet mag helpen. Hij/zij is er alleen om het paard te controleren mocht het nodig zijn.

K.     APHA Rule YP-105 wordt voor deze class gehanteerd.


DC-103. Walk-Trot.

A.     Om deel te kunnen nemen moet men lid zijn van de DPHC.

B.     Het gebruik van een goedgekeurde veiligheidshelm is voor alle deelnemers aan deze divisie verplicht.

C.    Alleen deelnemers met een APHA Novice Amateur -, APHA Novice Youth -, APHA Walk-Trot Card of deelnemers met een aantoonbaar vergelijkbare status bij de AQHA, ApHC, DAWRA of andere Western vereniging mogen deelnemen aan de Walk-Trot divisie.

D.    De classes in deze divisie worden net als hun vergelijkbare classes in de andere divisies beoordeeld, er wordt alleen geen galop gevraagd.

E.     Deelnemers mogen ongeacht de leeftijd van het paard op 2 handen starten mits er met een snafflebit of bosal gereden wordt. Wordt het paard uitgerust met een bit (scharen en kinriem) dan dient er met één hand gereden te worden.

F.     Deelnemers aan de Walk-Trot classes mogen niet aan andere rij classes meedoen tijdens dezelfde wedstrijd maar wél aan alle (ook APHA approved) "in hand" classes met uitzondering van de DPHC In Hand Trail class.

G.    Er zit geen restrictie aan de Walk-Trot classes. Dit betekent dat er geen puntenlimiet wordt gehanteerd en dat je dus altijd in deze divisie mag starten mits je aan de voorwaarden voldoet. Je mag slechts 1 keer per kalenderjaar wisselen van Walk-Trot divisie naar Novice Amateur/Amateur divisie of Novice Youth/Youth divisie indien gewenst, of andersom.

H.    Een paard dat wordt uitgebracht in de DPHC Walk-Trot divisie mag niet door meer dan één deelnemer worden uitgebracht in dezelfde class op dezelfde show. Bijvoorbeeld: jij doet mee in de Walk-Trot Trail en iemand anders wil met hetzelfde paard ook meedoen in de Walk-Trot Trail. Dat mag niet. Wat wel mag is dat jij meedoet bijvoorbeeld in de Walk-Trot Pleasure en iemand anders doet met hetzelfde paard mee in de Walk-Trot Trail. Wat ook mag is dat jij meedoet in de Walk-Trot Trail en iemand anders doet met hetzelfde paard mee in de Novice Amateur/Amateur Trail (want deze classes zijn niet combineerbaar).

I.       APHA Rule AM-300 en YP-110 worden voor deze class gehanteerd.


DC-104. In Hand Trail.

A.     Deze class (D-IHT3) is bedoeld voor paarden van 3 jaar en ouder tijdens door de DPHC uitgeschreven meerdaagse shows. Tijdens ééndaagse shows zal deze class als zogenaamde “All Ages” class (D-IHT) worden uitgeschreven.

B.     Hetzelfde paard mag slechts één (1) keer worden uitgebracht in de In Hand Trail class op dezelfde show.

C.    Er wordt aan de hand een parcours over balken afgelegd. Het paard dat soepel en willig het parcours doorloopt terwijl het alert is, een gewillige indruk maakt en aan de hulpen van de ruiter staat zal het hoogst scoren. Wel worden er penalty’s uitgedeeld voor verschillende fouten.

D.    Deelnemers aan de In Hand Trail (D-IHT(3)) class mogen tijdens dezelfde wedstrijd aan andere DPHC en/of APHA approved (rij)classes meedoen met uitzondering van elke andere Trail rij class.

E.     De IHT regels zoals bekend bij de APHA worden gehanteerd. Zie APHA Rule SC-192.


DC-105. Jeugd.

A.     Deze classes zijn bedoeld voor iedereen van 9 tot en met 18 jaar (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar).

B.     Er worden verschillende classes uitgeschreven. Deze worden volgens de regels zoals die bekend zijn voor de betreffende class bij de APHA beoordeeld.

C.    Deelnemers mogen ongeacht de leeftijd van het paard op 2 handen starten mits er met een snafflebit of bosal gereden wordt. Wordt het paard uitgerust met een bit (scharen en kinriem) dan dient er met één hand gereden te worden.De regels zoals die bekend zijn bij de APHA voor Novice Youth en Youth classes worden gehanteerd (zie APHA Rule YP-245 en YP-000 en verder).


DC-106. Futurity/Maturity.

A.     Deze classes worden door de DPHC uitgeschreven als onderdeel van de SSA om de fokkerij van het American Paint Horse te bevorderen.

B.     Deelnemers dienen lid te zijn van de DPHC. Ook de eigenaar van het deelnemende paard dient lid te zijn van de DPHC.

C.    In alle classes die als Futurity of Maturity worden uitgeschreven gelden de desbetreffende regels uit het APHA rulebook.

D.    Voor alle andere voorwaarden en regels wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden en Regelgeving SSA.


DC-107. Jackpot (JCP).

A.     Wat betreft optoming/uitrusting, teugelvoering en puntentelling wordt een Jackpot class beoordeeld volgens de regels zoals die bekend zijn bij de APHA en die voor de desbetreffende Open classes worden gehanteerd. (Zie APHA Rule SC-104.)

B.     Uitbetaling van prijzengeld wordt per wedstrijd en onderdeel bepaald en is afhankelijk van het aantal deelnemers (startgelden) en ‘added money’. Minimaal wordt 80% van het totaal ingebrachte startgeld uitgekeerd + het eventuele volledige prijzengeld (added money). Dit wordt via een staffel verdeeld over plaats 1 t/m 6

Versie 1, maart 2021

Circuit Buckles Regels 2022

Vanwege het grote succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar een Buckle Circuit organiseren!

Per divisie kan er gestreden worden voor een prachtige Buckle, te weten:

 • Novice Amateur regular
 • Amateur regular
 • Open regular
 • Amateur SPB
 • Open SPB
 • Walk Trot regular & SPB
 • DPHC Jeugd regular & SPB

De BUCKLE is een  onderscheiding die wordt toegekend aan een paard/ruiter combinatie. Een paard dat door meerdere ruiters wordt uitgebracht kan dus meerdere malen in aanmerking komen om de BUCKLE te winnen mits ook deze combinatie aan alle andere voorwaarden voldoet. 

De punten dienen op de volgende shows* van de DPHC te worden behaald.
-- 2023 DPHC Spring Show
-- 2023 Benelux Paint Horse Show
-- 2023 DPHC Dutch Championship & Futurity Contest

* Onder een show wordt één wedstrijd verstaan ongeacht het aantal dagen waarover de show plaatsvindt en ongeacht het aantal judges. 

Wat moet je doen om voor de Buckle in aanmerking te komen:

 • Elke ruiter die in aanmerking wil komen om een BUCKLE te winnen moet lid zijn van de DPHC voor aanvang van de 1e  wedstrijd.
 • Elke combinatie moet aan alle shows in de betreffende Divisie deelgenomen hebben.
 • Om deelname aan zoveel mogelijk classes binnen de Divisie te stimuleren dient elke combinatie zich in te schrijven middels de Allday Fee.
 • Alleen ruiters in combinatie met een geregistreerde American Paint Horse komen in aanmerking voor deze Award.

Na elke show zal op de website van de DPHC de tussenstand bekend gemaakt worden. De Circuit Champion Buckles zullen uitgereikt worden op de ALV van 2023. Indien deze niet door kan gaan dan zullen de winnaars van de Buckles op de website bekend worden gemaakt en ontvangen zij hun Buckle per post.  Puntentelling

In de DPHC-classes zullen de door een combinatie met een Western breed anders dan APHA gewonnen punten worden toegekend aan die combinatie. Deze combinatie dingt echter voor geen enkele Award of Allround mee en dientengevolge komen deze punten te vervallen en worden niet toegekend aan een andere combinatie.

Het totaal aantal punten van alle classes verreden in de desbetreffende divisie worden bij elkaar opgeteld. Hoe meer classes verreden hoe meer punten in het totaal bij goede plaatsingen!

Bij een gelijke eindstand  wordt er gekeken naar de combinatie met de meeste 1e plaatsen, daarna naar de 2e plaatsen en vervolgens naar de meest aantal gestarte classes.Voor elke situatie waarin het reglement niet voorziet neemt het DPHC bestuur de beslissing.

Trophy regels 2022

Kunstenares Ellen Welten sponsort speciaal voor de DPHC een prachtige Trophy!

De Trophy kan gewonnen worden door middel van de hoogste totaalscore in alle In Hand Trail classes.

De punten dienen op de volgende shows* van de DPHC te worden behaald.
-- 2022 Benelux Paint Horse Show
-- 2022 DPHC Dutch Championship & Futurity Contest​.

* Onder een show wordt één wedstrijd verstaan ongeacht het aantal dagen waarover de show plaatsvindt en ongeacht het aantal judges. 

Wat moet je doen om voor de "In Hand Trail Trophy" in aanmerking te komen:

 • Elke ruiter die in aanmerking wil komen om de trophy te winnen moet lid zijn van de DPHC voor aanvang van de 1e wedstrijd. 
 • Elke combinatie moet aan alle shows in de betreffende Divisie (In Hand Trail)  deelgenomen hebben.
 • Alleen ruiters in combinatie met een geregistreerde American Paint Horse komen in aanmerking voor deze trophy.

De uitreiking van de Trophy zal plaatsvinden op de DPHC Dutch Championship & Futurity Contest.

Bij een gelijke eindstand wordt gekeken naar de combinatie met de minste penalty's. Voor elke situatie waarin het reglement niet voorziet neemt het DPHC bestuur de beslissing.