Voor de Hengstenhouder

 • De DPHC SSA vraagt geen vooruitbetaling. Als de dekking niet verkocht wordt, is er dus geen investering gedaan.
 • Wij maken reclame voor uw hengst onder onze leden en volgers op de DPHC website, Facebook en Instagram.
 • Het is goed goede reclame voor uw hengst wanneer de nakomelingen prijzen winnen in de Futurity classes. Is de deksprong verkocht, dan ontvangt de hengstenhouder een gratis startbewijs voor de Futurity.
 • Door de SSA te steunen, help je de DPHC in haar missie om het American Paint Horse te promoten. 
 • De DPHC raadt aan om het gangbare dekcontract met de koper van de deksprong door te nemen en te ondertekenen, zodat beide partijen op de hoogte zijn van de onderlinge afspraken. Bij dekgeld vult u in "SSA". 

Voor de Merriehouder

 • De SSA veilt alleen de deksprong (het dekgeld) van de hengst. Vaak worden er naast het dekgeld kosten doorberekend voor bijvoorbeeld het winnen van sperma op een gecertificeerd dekstation of verzending. Deze kosten worden door de koper betaald aan de hengstenhouder en gaan buiten de SSA om.
 • Informeer vooraf bij de hengstenhouder wat er aangeboden wordt (vers/gekoeld/diepvries), wat de bijkomende kosten zijn, en/of wat de standplaats van de hengst is (belangrijk bij vers).
 • Indien je van plan bent om gekoeld sperma te gebruiken, vraag dan na bij de hengstenhouder (of het dekstation) wanneer het besteld moet worden. Dit hangt namelijk mede af van de vervoerder. Het kan ook zijn dat op bepaalde dagen de hengst niet produceert. Timing van inseminatie is alles, en dus dient het gekoelde sperma op tijd geleverd te worden bij de veearts die de inseminatie uitvoert. Het meest gebruikelijk is de dag voorafgaand, vóór 17 uur bestellen, zodat het de volgende dag geleverd kan worden (meestal ná 14 uur).
 • Bestel op tijd je diepvriessperma. Dit is op voorraad houdbaar en dient bij jouw veearts (en/of jouw kliniek) op voorraad te worden gehouden, zodat je merrie op de eisprong getimed kan worden geïnsemineerd. Meestal krijg je genoeg rietjes voor twee keer insemineren. Als je meer nodig blijkt te hebben, kunnen daar kosten aan verbonden zijn.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de merriehouder om (samen met de begeleidend veeart) de inseminatie van de merrie te timen met de levering van het sperma. Aan extra leveringen, binnen dezelfde cyclus en/of na de tweede cyclus kunnen extra kosten verbonden zijn. 
 • De DPHC raadt aan om het gangbare dekcontract met de hengstenhouder door te nemen en te ondertekenen, zodat beide partijen op de hoogte zijn van de onderlinge afspraken. Bij dekgeld vult u in "SSA".